DementieD2 is een initiatief van verschillende zorgverleners in de regio Eemland. Op de https://www.dementied2.nl/ website leest u welke organisaties zijn aangesloten. Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u naar aanleiding van het bezoek met ons deelt vertrouwelijk worden behandeld. Uw gegevens worden door ons verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AVG geeft o.a. aan dat wij de verantwoordelijkheid hebben u te informeren over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Dat doen we via deze privacyverklaring waarin we aangeven welke persoonsgegevens we verwerken, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt, aan wie we de gegevens verstrekken en hoe lang we die bewaren. Ook staat in deze privacyverklaring welke rechten u hebt en hoe u die kunt uitoefenen.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Aanvraag Casemanager Dementie (inschrijfformulier en telefonisch)

De gegevens die u invult in het inschrijfformulier op de website en die worden gevraagd bij telefonische aanmelding hebben wij nodig om uw aanmelding efficiënt te verwerken en u te kunnen adviseren over de mogelijkheden. Het gaat hier om NAW- en contactgegevens, maar ook vragen we u om uw BSN, gegevens over uw zorgverzekering, huisarts en contactpersoon. Tot slot vragen wij u om, indien dit relevant is, informatie te verstrekken over de medische achtergrond.

De ingevulde gegevens worden tijdelijk opgeslagen in een beveiligde database beheerd door de ontwikkelaar van de website (Blue Avocado) en worden verwijderd, zodra deze niet meer nodig zijn voor de verwerking van de aanmelding.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij gebruiken cookies om de website beter te laten functioneren en gebruiksvriendelijker te maken. Ook gebruiken wij cookies om inzicht te krijgen in het bezoek van onze website. U kunt deze cookies uitzetten en verwijderen via uw browser. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browser instructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

Wij gebruiken op onze website ook functionele cookies, dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en maken geen inbreuk op uw privacy.

Met wie delen wij uw gegevens?

Voor het opzetten en beheer van deze website en de tijdelijke database maken we gebruik van web ontwikkelaar Blue Avocado. Voor het verwerken van persoonsgegevens hebben wij een verwerkersovereenkomsten afgesloten. Hiermee verplichten we leverancier om op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan als de initiatiefnemers van Dementie D2. Voor de overdracht aan de Casemanager Dementie wordt gebruik gemaakt van Point, een platform gericht op zorgoverdracht. De Casemanager Dementie deelt géén gegevens verzameld via deze website met andere organisaties of personen zonder uw toestemming.

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft u als persoon uitgebreide rechten om in te zien welke gegevens van u worden verwerkt, te verbeteren als ze niet juist zijn of over te laten dragen naar andere personen of organisaties. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken uw gegevens te (laten) verwijderen of bezwaar te maken tegen verwerking van gegevens, binnen de wettelijke verplichting die wij hebben.

Vragen of klachten?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of hoe met uw gegevens wordt omgegaan? Neem dan contact op met de privacy functionaris van Beweging 3.0 (penvoerder Dementie D2). Stuur een mail naar privacy@Beweging3.nl of een brief naar Beweging 3.0, t.a.v. de Privacy Officer, Postbus 1599, 3800 BN Amersfoort.

Indien u een klacht heeft, kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van Beweging 3.0. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.