Informatie

Wanneer u of uw naaste behoefte heeft aan gezelschap maar een groepsactiviteit niet passend is, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor begeleiding thuis.

In onderstaand overzicht vindt u de organisaties die begeleiding in de thuissituatie bieden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Wet Langdurige Zorg.

Het wijkteam van de gemeente onderzoekt of u of uw naaste hiervoor in aanmerking komt vanuit de WMO. De aanvraag voor begeleiding kunt u indienen via de contactgegevens van het WMO loket (zie kopje Gemeentelijke voorzieningen).