Wat is de rol van een casemanager?

Wanneer u geheugenproblemen heeft of bij u dementie is vastgesteld, is het heel begrijpelijk dat dit veel vragen bij u oproept.
Wat is er met u aan de hand en hoe krijgt u daar het juiste antwoord op?
Hoe gaat uw toekomst er mogelijk uitzien? Welke problemen kunt u verwachten in uw dagelijks functioneren? Hoe organiseert u hulp?

Houden deze vragen u bezig en heeft u behoefte aan ondersteuning/begeleiding door een casemanager dan kunt u zich hiervoor aanmelden door het telefoonnummer op de website te bellen.

Uw casemanager

  • Is een onafhankelijke, professionele hulpverlener bij wie u terechtkunt met uw vragen.
  • Wil graag naast u en uw partner/mantelzorgers staan. Met elkaar zoeken naar de optimale weg.
  • Luistert naar uw wensen en behoeften en is aanvullend aan hetgeen u zelf mee- en inbrengt. Voor medische zaken blijft uw huisarts of specialist uw aanspreekpunt. De casemanager overlegt indien nodig met de huisarts of andere hulpverleners.
  • Daarnaast kan hij/zij al naar gelang uw wensen:

o meedenken, advies en informatie geven over de ziekte
o zorg regelen en coördineren
o vraagbaak zijn
o ondersteuning en begeleiding bieden aan de mantelzorger(s)

Dit alles met het doel om u en uw partner zo lang mogelijk op de meest passende en veilige wijze thuis te laten wonen.

Kosten
De casemanager wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering. Op dit moment zijn er geen andere kosten aan verbonden. Dit valt onder het basispakket. Het verplichte eigen risico is hierop niet van toepassing. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de inzet van een Casemanager Dementie als er nog géén thuiszorg nodig is of als men dat nog niet wenst. Begeleiding door een Casemanager Dementie kan dan al wel heel belangrijk zijn.

Bekijk hier een vlog over de Casemanager Dementie (link koppelen)

En bekijk hier de ervaring met casemanagement door een dochter (voor vader met dementie)