Informatie

Wanneer u of uw naaste jonger is dan 65 jaar en de diagnose dementie krijgt dan spreken we over jonge mensen met dementie.

Wat betekent het als je dementie op jonge leeftijd hebt?

Via onderstaande linken kunt u hier meer informatie over vinden.

Er zijn twee gespecialiseerde casemanagers dementie.

Aanmelden via 085-0707170 of via het inschrijfformulier op deze website.

In de regio Eemland is er een gespecialiseerd casemanager beschikbaar voor jonge mensen met dementie. Zij heeft hiervoor de post bachelor opleiding dementie op jonge leeftijd gevolgd. De casemanager jonge mensen met dementie kan u begeleiding en ondersteuning bieden in het ziekteproces voor- en na diagnose en de tijd die volgt.

Contactgegevens casemanager jonge mensen met dementie

Contactgegevens algemeen:

085 – 0707160

casemanagersdementie@beweging3.nl

In regio Eemland is er een expertisecentrum voor jonge mensen met dementie. Dit zorgcentrum is gevestigd in de Lisidunahof te Leusden.

https://www.beweging3.nl/locaties/lisidunahof-leusden/#over

Hier is een gespecialiseerde dagbehandeling aanwezig voor jonge mensen met dementie waar u lotgenoten en een multidisciplinair team vindt, die u en uw partner bij kunnen staan.

De dagbehandeling van de Lisidunahof maakt deel uit van het expertisecentrum voor jonge mensen met dementie.

Er is een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en maatschappelijk werker verbonden aan deze dagbehandeling.

Mocht thuis wonen niet meer gaan, en er is een veilige en beschermde omgeving nodig, dan is er in zorgcentrum de Lisidunahof ook mogelijkheid om te wonen.

Er zijn momenteel 7 woongroepen, speciaal voor jonge mensen met dementie.

https://www.beweging3.nl/locaties/lisidunahof-leusden/#over