Wat is dementie?

Een keer in de war zijn of iets vergeten overkomt iedereen wel eens. Anders wordt het als u, uw partner of familielid vaak dingen begint te vergeten of zich deze niet juist herinnert. Dan kan er sprake zijn van beginnende dementie. Dit kan de Ziekte van Alzheimer zijn of een andere vorm.

Dementie komt veel voor, vooral bij oudere mensen, en is niet te genezen.

Klik hier voor meer informatie over de ziekte dementie en wat u en uw mantelzorgers kan helpen bij het onderzoeken van uw geheugenproblemen. 

Bekijk ook onderstaande video

Dementie op jonge leeftijd?

Wat betekent het als je dementie op jonge leeftijd hebt?

Via deze 2 linken kunt u veel informatie vinden:

https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/jongdementie

https://www.kcdementieopjongeleeftijd.nl/

In de regio Eemland is er een gespecialiseerd casemanager voor jonge mensen met dementie, zij heeft hiervoor de post bachelor opleiding dementie op jonge leeftijd gevolgd.

Daarnaast is er in regio Eemland een expertisecentrum voor jonge mensen met dementie,

Gevestigd in Lisidunahof, Lisidunalaan 18 in Leusden.

https://www.beweging3.nl/locaties/lisidunahof-leusden/#over

Hier is een gespecialiseerde dagbehandeling voor jonge mensen met dementie waar u lotgenoten en een multidisciplinair team vindt, die u en uw partner bij kunnen staan.

De dagbehandeling van de Lisidunahof maakt deel uit van het Expertisecentrum voor jonge mensen met dementie. Er is een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en maatschappelijk werker verbonden aan deze dagbehandeling.

Mocht thuis wonen niet meer gaan, en een veilige en beschermde omgeving nodig is,  dan is er in Lisidunahof ook mogelijkheid om er te wonen. Er zijn momenteel 7 woongroepen, speciaal voor jonge mensen met dementie.